Uudised

Tartu plaanib suuri investeeringuid ehitusse

13.01.2012

Tartu linn avaldas käesoleva kümnendi olulisemad ja suuremad investeeringud, mille hulka kuuluvad munitsipaalhoonete ehitused, renoveerimised, Idaringtee ehitus ning sildade renoveerimine. Tartu abilinnapea Raimond Tamm tõi esile, et plaanitud projektide peamine eesmärk on parandada tartlaste elukeskkonda”Oleme kujundanud selge visiooni erinevate valdkondade võtmeinvesteeringutest, mis aitaksid meil järjekindlalt tartlaste elukeskkonda parandada. Nii tänaste kui tulevaste linnajuhtide jaoks on kindlasti suureks väljakutseks leida võimalused kõigi nende heade mõtete elluviimiseks,” ütles Tamm.

Tartu linna investeeringuid plaanitakse rahastada peamiselt Euroopa liidu fondide kaudu või riigi kaasrahastuse abil. Vastav kava 2014-2020 on esitatud siseministeeriumile.

„Mõtete kogumise idee tuli ministeeriumilt ning uute investeeringute kava on seotud Euroopa Liidu fondide uue perioodiga. Sellest tulenevalt on riigil lihtsam oma sõna öelda, millised on prioriteetsemad investeerimisvaldkonnad uue perioodi puhul“, märkis Tamm.

Prioriteedid lasteaiad ja koolid

„Lasteaiakohtade arvu vastavusse viimiseks tegelike vajadustega tuleb aastatel 2014-2020 ehitada Tartus kuus uut lasteaeda ja lasteaiale Rukkilill juurdeehitis. Et kindlustada kõigile Tartu lastele koht põhikoolis, vajab linn sel kümnendil juurde kolm uut põhikooli,“ teatas Tartu linn.

Et tagada Tartu linna gümnaasiumikohad, plaanib linn investeerida uute lasteaedade ja koolide ehitusse ning olemasolevate renoveerimisse. „Tartu linna rõõmustab inimeste arvu kas, kuid sellega kaasneb vajadus pakkuda kõigile lastele lasteaia ning kooli kohti. Suur kasv on just põhikooli vanuseklassis,“ kommenteerib Tamm prioriteetide olulisust. „Esmaseks prioriteediks objektide valikul oli inimeste heaolu kasvatamine ja sotsiaalsed objektid,“ lisab Tamm

Plaanis suunata transiit linnast eemale

Mitte vähemtähtsaks ei pea Tamm Tartu linna idaringtee väljaehitamist. „Plaanis on suunata transiit linnast eemale, mis avaldab positiivset mõju linna liiklusele,“ kommenteeris ta. Uue planeeritava ringtee rajamisega on plaanis ehitada ka uus sild, mis läbib Tartu vangla taguse ala.

Kehvas seisus sillad

Tehtud uuringute tulemusena on Tartu linna sillad kehvas seisus ning renoveerimist vajavad kõik vanad sillad. Eriti olulisena märkis Tamm kesklinna silla renoveerimist.

Jõe äärse alale elu sisse

„Et Emajõel tõuseb vesi tihti üle kallaste, vajavad jõe kaldad korralikku kindlustamist,“ hindas Tamm. Ta kinnitas, et jõeäärsed alad on suure väärtusega ning neid alasid tuleb muuta atraktiivsemateks ja seetõttu on turvalisus väga oluline.

Kõik need investeeringud kajastuvad ka Tartu linna arengukava aastani 2020 projektis. Projektiga saab tutvuda ja ettepanekuid teha Tartu linna kodulehel kuni 24. jaanuarini.

Allikas: www.ehitusuudised.ee