Uudised

Tartu idaringteedel läheb töö lahti

22.03.2012

Tartu linn teatas, et idapoolse ringtee rajamisel jõutakse esimese hankelepingu sõlmimiseni. Teisipäeval, 20. märtsil otsustati sõlmida Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala ehk Võru tänavast Tartu vanglani kulgeva osa projekteerimise ja ehitamise hankeleping. Mõlema ringtee projekti maksumus on kokku ligi 46 miljonit eurot.

“Oleme jõudnud nii kaugele, et on võimalik astuda järgmine oluline samm idaringtee realiseerimisel,“ edastas abilinnapea Raimond Tamm. „Lepingu sõlmimise järgselt asub töövõtja esimest ehitusala projekteerima ning kui kõik kenasti sujub, siis alustatakse ehitustegevusega juba sellel aastal. Kuna varasemalt on koostatud idaringtee eelprojekt, siis väga suuri üllatusi ei tohiks projekteerimisel esile kerkida,” selgitas Tamm.

Idapoolse ringtee 1. ehitusala projekteerimise ja ehitamise hankeleping sõlmitakse mahus 18 421 101 eurot ühispakkujatega Nordecon AS, Järva Teed AS ja AS EA Reng. Ringtee 1. ehitusala ulatub Võru ja Ringtee tänavate ristmikust kuni Tartu vanglaga piirneva alani.Idaringtee 2. ehitusala hõlmava sarnase hankelepingu sõlmimine saab toimuda pärast seonduva ja hetkel läbiviidava järelevalvehanke tulemuste selgumist. Tartu linnavalitsuse 8. märtsil toimunud erakorralisel istungil tunnistati edukaks ringtee 2. ehitusala projekteerimiseks ja ehitamiseks pakkumus summas 27 391 836 eurot. Ühispakkumuse tegid AS TREF, Teede REV-2 AS, Lemminkäinen Eesti AS, AS K-Most, Toner-Projekt OÜ ning Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ. Ringtee 2. ehitusala ulatub Tartu vanglaga piirnevalt alalt kuni Lammi tee ristmikuni, seega toimub selle hankelepingu mahus ka Emajõe ületamiseks uue silla ehitamine.

Allikas: www.ehitusuudised.ee