Uudised

Saarniit: ehituse efektiivsusele aitab kaasa läbipaistev hankekorraldus

20.03.2013

Efektiivsuse ja tööviljakuse tõusule loob eeldused aus konkurents, mida toetab läbipaistev hankekorraldus, märgib Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit.”Tiheda konkurentsi tingimustes on edukad need, kes suudavad paindlikult reguleerida ja optimeerida oma kuludegammat. Ehitusprotsessis on sellisteks kuludeks peamiselt materjal, tööjõud ja logistika ehk ehitusjuhtimise korraldamine tervikuna,” märgib Saarniit. Saarniit toob välja, et nimetatud kulukomponentide oskuslik juhtimine on tee, mis viib efektiivsuse ja tööviljakuse tõusuni. “Enamasti ka mõistlikud pakkujad konkurentsi tingimustes seda järgivad. Kindlasti tuleb sellest loetelust ekstraheerida üksikud pahatahtlikud alapakkujad, kelle eesmärk on „töö iga hinnaga“, ja see ei ole mõistlik.”

Saarniit toob välja efektiivsuse ja tööviljakuse tõusule kaasa aitavate teguritena välja järgmised otsesemad ja kaudsemad asjaolud:

* hangete põhjalik ettevalmistus, arusaadavus ja selgus;
* varakult saadaval olev informatsioon kavandatavatest hangetest ja investeeringute eeldatavatest mahtudest;
* suurem ajaline varu nii projekteerimiseks kui ka ehitamiseks ja liigse kiirustamise vältimine;
* senisest kvaliteetsemad ehitusprojektid ja nende ekspertiis.

“Kindlasti aitavad efektiivsuse ja tööviljakuse kasvule kaasa uued innovaatilised lahendused, mida RKAS Eestis koos teiste sajaosalistega soovib rakendada,” märgib Saarniit. “Ühe näitena võib tuua üha rohkem praktikasse juurduv BIM (Building Information Modelling), mis võimaldab ehitise elutsükli vältel protsessis kõigil osapooltel – arhitektil, konstruktoril, eriosade projekteerijatel, arendajal, ehitajal, omanikul, kasutajal, haldajal jne integreerida ühte mudelisse omale vajalik informatsioon ning kontrollida olemasolevat teavet. Selle mudeli rakendamine sisaldab mitmeid võimalusi kogu ehitusprotsessi senisest efektiivseks juhtimiseks.” lisab ta.

RKAS on kahel viimasel aastal viinud läbi enam kui 2000 hanget, millest võttis osa ligemale 450 ettevõtet-pakkujat. Ühel hankel konkureeris keskmiselt 3-5, vahel ka 5-7 pakkujat.

Allikas: www.ehitusuudised.ee