Uudised

RKAS ja TTÜ: valmis madal- ja liginullenergiahoonete juhend

22.02.2013

Liginullenergiahoone ja mitmed teised energiatõhususe mõisted on uued igal pool Euroopa Liidus. Eesti on üks esimesi liikmesriike, kus liginullenergiahoonete nõuded on ametlikult kehtestatud.

See on vajalik, et täita Euroopa Liidu Energiatõhususe direktiivist tulenevaid nõudeid, mille kohaselt peavad alates 2021. aastast kõik uued hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele. Avaliku sektori uued hooned peavad vastama energiatõhususe miinimumnõuetele juba alates 2019. aastast.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) koostöös on valminud juhendmaterjal “Madal ja liginullenergiahooned. Büroohoonete põhilahendused eskiis- ja eelprojektis”. Juhendi eesmärgiks on tuua välja madal- ja liginullenergiahoonete lahenduste erinevused võrreldes tavapärase ehituspraktikaga. Kuna olulised valikud tehakse projekteerimise algfaasis, keskendub juhendmaterjal eskiis- ja eelprojektile, millega on võimalik tagada madal- ja liginullenergiahoonete energiatõhususe saavutamine.RKASi juhatuse esimees Jaak Saarniidu sõnul on üha kallineva energiaressursi valguses madal- ja liginullenergiahoonete lahenduste kasutuselevõtt ehituses möödapääsmatu.

„Avaliku sektori kulutuste jätkusuutlikul tasemel hoidmiseks tuleb uute hoonete kavandamisel pöörata erilist tähelepanu just energiatõhususele ja uutele võimalustele maksimaalse kokkuhoiu saavutamiseks.“ lisas Saarniit.

„Selle juhendi järgi võiksin ka mina hakata ehitama liginullenergia büroohoonet. Tänu TTÜ ja RKASi koostööle on see valdkond tehtud arusaadavamaks ka laiemale publikule. Meie teadlaskond on taaskord teinud midagi olulist,” märkis TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse direktor Tea Varrak.

Juhendmaterjal on koostatud eelkõige büroohoonetele, mis on üks kõige nõudlikemaid ja tehniliselt keerukamaid hoonetüüpe. Toodud lahendused on suures osas kasutatavad ka teistes mitte-elamutes. Ka elamutes kehtivad samad energiatõhususe põhimõtted, kuid kasutatavad tehnosüsteemid on sedavõrd erinevad, et toodud lahendusi saab rakendada vaid osaliselt.

Juhendi keskse sihtgrupi moodustavad tellijad, arhitektid, projektijuhid, töövõtjad, tehnosüsteemide, energiatõhususe ja piirdetarindite projekteerijad ning kõik teised ehitusprotsessis osalevad otsustajad.Juhendmaterjali alguses on kirjeldatud energiatõhususe põhinäitajaid ning energiatõhususe definitsioone ja tasemeid, mis moodustavad teemast arusaamiseks vajaliku teoreetilise baasi. Arhitektuurikonkursside energiatõhususe tingimusi ja juhiseid on käsitletud omaette, kuna energiatõhususe kujundamist ei ole võimalik edasi lükata arhitektuurivõistluse järgsesse etappi.

Allikas: www.ehitusuudised.ee