Uudised

Riigihanget nooliv ehitaja peab ostma koha nimekirjas

23.06.2012

Majandusminister Juhan Partsi eestvedamisel loob riik tunnustatud ehitusfirmade nimekirja, kuhu kuulumiseks peavad riigihankeil osaleda soovivad ehitajad hakkama kohta ostma.

Ehitusettevõtja nimekirjas olemine tõendab hankijale ehitaja vastamist riigihangete seaduses sätestatud kvalifitseerimise tingimustele nende andmete osas, mis olid ehitusettevõtja nimekirja kandmise aluseks, kui nimekirja kandmise aluseks olnud kriteerium oli võrdne hankija poolt sätestatud kriteeriumiga või sellest kõrgem. Nimekirja kuulumisel ei pea ehitusettevõtja riigihankel esitama paberkandjal andmeid.

Kehtiva nimekirja klassifitseerimistingimused ei võimalda valitsuse eelinfo kohaselt tõendada piisavalt riigihanke pakkuja kvalifikatsiooni. Selleks muudetakse üldiseid ehitusettevõtja majandusliku seisundi ning ehitusalase võimekuse tingimusi, et viia need riigihangete korraldamisega seotud nõuetega rohkem kooskõlla.

Kui kehtiva regulatsiooni kohaselt ei saa ehitusettevõtja nimekirja registreeringu abil riigihanke kvalifitseerumise tingimustele vastavust tõendada üle 6,4 miljoni euro maksumusega riigihankeobjektidel, siis eelnõu järgi enam ülempiiri ei seata.

Teise muudatusena sätestatakse, et ehitusettevõtjate nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest tuleb maksta tasu, mis kehtestatakse ministri määrusega. Tasude suuruse määramisel võeti arvesse ehitusettevõtte suurust ja käivet ning riigihangete seaduses kehtestatud tasu määrade ülempiire.

Eelnõu väljatöötamisel osales Eesti Ehitusettevõtjate Liit.

Allikas: www.ehitusuudised.ee