Uudised

Maastikuarhitekt koostab nii detailplaneeringu kui väliruumi kujunduse

26.08.2011

AS Kobras maastikuarhitekt/planeerija Teele Nigola rääkis, et ideaalseima lahenduse saamiseks võiks maastikuarhitekt olla projekti kaasatud juba hoone arhitektuurse lahenduse väljatöötamise etapis, ent praktikas on selline koostöö suhteliselt harva esinev.

Maastikuarhitektuur kui teenus on suunatud kõigile, kes vajavad professionaalset abi väliruumi kujundamisel. „Sellise väliruumi mõõtmed võivad suuresti varieeruda – pisikesest eraaiast või kortermaja ümbrusest tervete asustusüksuste planeerimiseni. Vastavalt püstitatud ülesandele koostab maastikuarhitekt kujundusprojekti, planeeringu, viib läbi maastiku analüüsi või koostab alale hoolduskava,“ selgitas Nigola.

„Kindlasti aitab maastikuarhitekt väliruumi kujundada ka juba valminud või valmimisjärgus hoone ümbruses ja seda isegi kümneid või sadu aastaid varem valminud hoone väliruumi kujundamisel,“ märkis ta. Töö detailsusaste oleneb ala suurusest ning eelnevatest kokkulepetest kliendiga.Kobras AS-is on tööde tellijateks valdavalt äriühingud, kes tegelevad enda hallatava kinnisvara arendamisega ning kohalikud omavalitsused. Maastikuarhitektuur kui selline kogub Nigola sõnul järjest enam populaarsust, ehkki tegemist on Eesti kontekstis hetkel veel suhteliselt uue ja seetõttu ehk vähetuntud erialaga.

Erinevalt aiakujundajast eeldatakse maastikuarhitektilt ka väga suurte skaalade puhul oskust väliruumi terviklikult, esteetiliselt nauditavalt ning funktsionaalselt hästi lahendada. Aiakujundajad on ilmselt oskuslikumad detailsete peenarde kujundamisel.

Maastikuarhitekt võib soovi korral koostada nii detailplaneeringu kui ka samale alale väliruumi kujunduse. Viimasega pannakse paika detailselt haljastuse, väikevormide, rajatiste jms paiknemine ning taimeliigid ja tooted. Samas võib maastikuarhitekt ka ise kujundada antud alale sobivad väikevormid.

Allikas: www.ehitusuudised.ee