Uudised

Aastast 2021 tuleb ehitada vaid ligi-nullenergiahooneid

12.05.2011

Riigikogu eilsel istungil energiasäästu teemadel ettekande pidanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis, et aastast 2021 tuleb lisaks avaliku sektori hoonetele ligi-nullenergiahoonetena ehitada ka erasektori poolt rajatavad hooned.

“Järgmise aasta juuliks ülevõetava Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivi harmoneerumisel kavandame rangemate hoonete energiatõhususe miinimumnõuete rakendamist. Plaanis on nõudeid rangemaks muuta diferentseeritult, vastavalt hoone tüübile mitmes etapis, kuni ligi-nullenergiahoone nõudeni välja. Etapiviisiline lähenemine annab aega inimeste koolitamiseks ja teadus-arendustegevuseks selles vallas,” rääkis Parts.

Ligi-nullenergiahoone määratluse väljatöötamine tema sõnul käib ning valmis saab see töö sügiseks. “Alates aastast 2019 tuleb aga kõik uued avaliku sektori hooned ehitada ligi-nullenergiahoonetena ja aastast 2021 laieneb see nõue ka erasektori poolt ehitatud hoonetele,” sõnas Parts.

Minister tegi ülevaate täiendavatest energiasäästu meetmetest, mille hulgas ka plaan arendada välja toetusmeede energiasäästu tegevusteks väikemajades. Partsi sõnul ei ole eluasemelaenu intressi tulumaksuvabastus motiveerinud majade omanikke energia säästmisse piisavalt investeerima.

“Kavatseme käivitada toetusprogrammi väikemajade rekonstrueerimiseks niipea, kui selleks tekib rahaline võimalus. Valitsuse tegevusprogrammis on tähtajaks 2014. aasta, ent võimalusel alustame sellega varem,” märkis ta.

Allikas: Äripäev