News

Toomas Aak: ehitusturu šokk hakkab mööduma

06.02.2011

NCC Ehituse juhatuse esimees Toomas Aak  usub, et ehitusturu šokk on möödumas ja need ettevõtted, kes suutsid raskused ületada, on uue olukorraga kohanenud. Järgeneb lühiintervjuu Toomas Aakiga.

Millisena jääb meelde aasta 2010? Millised olid olulisimad sündmused?

2010. aastat iseloomustavad lõputud riigihangete vaidlustamised, mis pidurdasid nii ehitusprotsessi kui eurorahade kasutuselevõttu ning seadsid ohtu kavandatud ehituseelarvetest kinnipidamise. Märkimisväärne on kindlasti ka ehituse sisendhindade väga järsk tõus.
Tellijaid tabasid ebameeldiva üllatusena ehituslepingute katkestamised ja pakkumishindade tõus uutel konkurssidel. Kahjuks iseloomustab mööduvat aastat ka mõnede tänaseks juba Eesti Ehitusettevõtjate Liidust väljaheidetud firmade nn. jokk-skeemid, mis kahandasid peatöövõtjate usaldust tellijate ja alltöövõtjate silmis.
Positiivse poole pealt jäi meelde riigi ja kohalike omavalitsuste senisest tõhusam töö eurotoetuste abil teostatavate projektide käivitamise nimel. Tõsi küll, mõningatel juhtudel tuli kahjuks liigse kiirustamise tõttu kvaliteedi arvelt lõivu maksta. Samuti võib öelda, et ehitusturu šokk hakkab mööduma ja need, kes suutsid raskused ületada on tänaseks ka olukorraga kohanenud.

Mis on ehitusturul aasta “ämber”, mis aasta õnnestumine?

Kõik riigihangete lepingute katkestamised on “ämbrid”, sõltumata sellest, kumb pool selles süüdi on. Vajalikud objektid ei saa valmis ning raha jääb kasutamata, mistõttu kannatavad nii riik, ettevõtjad kui kodanikud.
Õnnestumiseks võib pidada Eesti Ehitusettevõtjate Liidu hea käitumistava vastuvõtmist, mis võimaldab tellijatel soovi korral hoida petised, kurjategijad ja muud ehitusturu solkijad riigihangetest eemal.

Milliste tulemustega aasta lõpetate ja millised on sihid järgmiseks aastaks?

NCC on üks põhjamaade suurimaid ehitusfirmasid ja kuivõrd põhjamaade ehitusturg elas kriisi päris kenasti üle, siis lõpeb aasta NCC-le loodetust paremini. Tuleval aastal jätkame kindlasti samal kursil ja soovime usaldusväärse partnerina teha kõvasti tööd.

Allikas: Äripäev
www.ehitusuudised.ee